Olen sairaanhoitajaopiskelija Anne Snellman, ja olen nyt viimeistä päivää harjoittelussa Lapsirikas-toiminnassa. Tiesin jotain tästä toiminnasta aiemminkin, mutta jo ennen harjoittelun alkua saamani runsaan perehdytysaineiston kautta sain paljon lisätietoa. Sen turvin oli hyvä aloittaa harjoittelu.

Tämä kolmeviikkoinen harjoittelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Harjoitteluun on kuulunut niin lapsiperheissä työskentelyä kuin myös toimistotyötä. Lapsiperheissä työskentely on pitänyt sisällään lasten hoitamista ruokailussa avustamisesta leikimisen kautta ulkoiluun. Tällöin vanhemmat ovat saaneet kaipaamansa hengähdystuokion, ja ovat voineet vaikka piipahtaa asioilla. Myös vanhempien jakamiin huoliin on pyritty yhdessä vanhempien kanssa löytämään ratkaisuja. Avainasemassa on moniammatillinen yhteistyö muun muassa kunnan perhetyön, kotipalvelun sekä seurakunnan kanssa. Kuormittuneelle lapsiperheelle pyritään luomaan turvaverkko, joka kannattelee perhettä pahimman yli, ja auttaa tavallaan kasvattamaan perheelle vahvat siivet, joiden avulla perhe pääsee lentoon ja omilleen. Esimerkiksi päivähoitopaikan saaminen osalle lapsia voi tuoda riittävän helpotuksen suurperheen arkeen. Yllä kuvassa oleva raahelainen upea kukkavene kuvastaa moniammatillisen yhteistyön kauneutta ja innovatiivisuutta.

Toimistopäivinä on muun muassa suunniteltu tulevaa ja soiteltu läpi niin uusia kuin vanhojakin perheitä sekä tehty moniammatillista yhteistyötä. Olen myös tehnyt mainoksia sekä Power Point -esityksen Lapsirikas-toiminnan suunnitelmista kerhoista. Lisäksi olen soitellut läpi vapaaehtoisia kartoittaen heidän tilannettaan ja halujaan jatkaa toiminnassa. Mukavasti moni on ollut halukas jatkamaan lapsiperheiden apuna. Toki vapaaehtoisia saisi olla enemmänkin tarpeeseen nähden.

Opiskelijaohjaus on ollut opettavaista ja kannustavaa. Voin lämpimästi suositella Lapsirikas-toimintaa harjoittelupaikaksi opiskelijoille! Työ on antoisaa ja monipuolista. Kahta samanlaista päivää ei vastaan tule.

Sairaanhoitajaopiskelija Anne Snellman, DIAK Oulu

Ps. Ja onpa tällainen blogikirjoituskin tullut luonnosteltua eräänä syksyisenä toimistopäivänä.

Share This