Oulussa ja Raahen seutukunnassa toimiva Lapsirikas- hanke tukee lapsiperheitä konkreettisella arjen avulla. Hanke on toiminut vuodesta 2016 tavoittaen jo yli 700 perhettä Raahen seutukunnan ja Oulun alueella. Hankkeessa tuetaan kaiken kokoisia perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Hanketta rahoittaa STEA ja sitä hallinnoi oululainen lastensuojelujärjestö Auta Lasta ry. Hanke on saanut raahelaiselta Asko Myllymäeltä huomattavan avustuksen raahelaisten lapsiperheiden tukemiseen. 5000 e:n lahjoitus on osin Myllymäen syntymäpäivälahjavaroja, joita hän täydensi omilla varoillaan.

Asko Myllymäki näkee perheiden hyvinvoinnin yhteiskunnallisesti merkityksellisenä asiana. Hän on huolissaan syntyvyyden laskusta ja yhteiskunnan tuen puutteesta lapsiperheiden arjessa. Ison perheen isänä hän tiedostaa hyvin perheiden arjen työn määrän ja haluaa nostaa äitien tekemän tärkeän työn ja sen merkityksen keskusteluun. Etenkin perheissä, joissa on useampia lapsia, työmäärä ja vastuu vanhemmilla on todella suuri. Ison perheen pyörittäminen kysyy muun työn ohella vanhemmilta taloudellisia resursseja mahdollistamaan erilaisia hankintoja koulunkäyntiin ja harrastuksiin liittyen. Opiskeluiden mahdollistumisen ohella harrastustoiminta on todella tärkeä osa lasten hyvinvointia ja kehitystä. Myllymäki haluaa kohdentaa lahjoitusvarat ensisijaisesti monilapsisiin perheisiin, joissa on 4 lasta tai enemmän. Asko Myllymäki kokee lapsiperheiden konkreettisen tukemisen tärkeäksi, sillä terve yhteiskunta rakentuu perheiden hyvinvointiin. Perheisiin lapset tuovat paljon työtä ja vastuuta, mutta ennen kaikkea iloa ja sisältöä.

Perheet voivat hakea taloudellista tukea esimerkiksi lasten koulunkäyntiin, opiskeluihin ja harrastuksiin liittyviin hankintoihin sekä harrastuskuluihin lähettämällä sähköpostissa tiedot perheen elämäntilanteesta ja tarpeellisista hankinnoista osoitteeseen saana.savela@autalasta.fi . Taloudellisella tuella on tavoitteena tukea 100 raahelaista lasta.

Lisätietoja saana.savela@autalasta.fi puh 044 5628012. Lisätietoja hankkeesta www.lapsirikas.fi

 

 

Share This