Kokemuksia työkokeilusta Lapsirikas- hankkeessa:

Olen koulutukseltani koulunkäynnin ohjaaja. Oman alan töitä en ole löytänyt ja sen vuoksi olen halunnut kokeilla erilaisia töitä työkokeilun mahdollistamana. Lopetin edellisessä työpaikassa työkokeilun toukokuussa 2016, jonka jälkeen työttömyyttä kesti viisi kuukautta. Työttömyyttä jaksoin jonkin aikaa, mutta sitten tuli olo, että olisi hyvä saada jotain tekemistä ja sisältöä päiviin. Löysin Lapsirikas- hankkeen tiedot netistä ja huomasin, että hankkeeseen otetaan vastaan työkokeilijoita. Otin yhteyttä ja pääsin haastatteluun, josta lähti liikkeelle työkokeilu Lapsirikas- hankkeessa.

Työttömänä ollessani olen kokenut häpeää omasta tilanteestasi, on nolottanut kertoa viettävänsä päivät kotona, kun muut ihmiset käyvät töissä tai opiskelevat. Työkokeilun aikana olen kokenut vahvistuvani ihmisenä ja itsetuntoni on kohentunut. Olen kokenut vahvaa merkityksellisyyttä ja itseni usein hirmu tarpeelliseksi. Olen kokenut olevani saman arvoinen, kuin muutkin ihmiset – sain paikan yhteiskunnassa.

Työkokeilun kautta pääsin osaksi työyhteisöä, sain uusia sosiaalisia suhteita työkavereista ja hankkeen kautta tapaamistani perheistä. Koen Lapsirikas- hankkeen toiminnan hirmu tärkeäksi lapsiperheiden arjen tukena. Olen kokenut, että tässä työssä olen hyvä! Työkokeilun aikana olen kokenut, että saan antaa tukea lapsiperheille, ja samalla saaneeni perheiltä tosi paljon voimaa myös itselleni. Hankkeessa ollessani näin paljon erilaisia perheitä ja koin tämän rikkautena.

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna työkokeilu ei vedä tietenkään vertaansa työsuhteelle. Jos oman alan töitä ei kuitenkaan ole tarjolla, työkokeilu on hyvä kanava etsiä itselle mielekästä polkua eteenpäin. Työkokeilun aikana pääsin tutustumaan perheissä tehtävään matalan kynnyksen auttamistyöhön ja koin, että minuun työkokeilijana suhtauduttiin hankkeessa arvostavasti. Koin myös, että työkokeilun tavoitteena ei ollut hankkeen hyöty minusta, vaan minun työllistymiseni.

Työkokeilu antoi minulle käsityksen siitä, että haluan jatkossakin työskennellä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Sain vahvistuksen sille, että ihmisläheisessä työssä on vahvuuteni! Työkokeilun päätyttyä olemme etsineet erilaisia rahoitusvaihtoehtoja hankkeen työntekijöiden kanssa minun palkkaamiseksi. Olen myös pohtinut sosionomiopintojen aloittamista.

 

Share This