Lapsirikas-toiminnassa on kehitetty kummiopiskelijatoimintana toteutuvaa vapaaehtoistyötä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelija saa itselleen Lapsirikas-toiminnan kautta kummiperheen, jossa opiskelija käy säännöllisesti vapaaehtoisena arjen apuna. Käyntien ohessa opiskelija voi toteuttaa opintoihinsa liittyviä haastatteluja ja tehtäviä perheessä. Samalla perhe saa tulevasta sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisesta pidempään jatkuvaa apua lastenhoitoon ja arjen sujuvuuteen. Kummiopiskelijatoimintaan sitoutuminen tarjoaa opiskelijalle kokemusta monilapsisen lapsiperheen arjesta ja vapaaehtoistyöstä.

Opiskelijan käyntimäärä perheissä voi olla esim. kerran kuukaudessa 2–4 tuntia kerrallaan. Perheen kanssa voidaan sopia tarkemmin käynneistä ja esimerkiksi sairastumisista tai muista poissaoloista.  Kummiopiskelijatoiminnasta laaditaan sopimus perheen ja opiskelijan välille. Sopimuksesta tulee käydä ilmi, mikä opiskelijan rooli perheessä on, kuinka usein käyntejä sovitaan sekä mitä opiskelija perheessä tekee. Opiskelija saa perehdytyksen ja tiedot perheestä (allergiat, yhteystiedot sekä muu tarvittava tieto). Opiskelijan kanssa tehdään sopimus vaitiolovelvollisuudesta. Kummiopiskelijatoiminnasta opiskelijalle annetaan vapaaehtoistyötodistus.

Kysy lisää!

Helena Kokko

Lapsirikastoiminnan kehittämispäällikkö

0445629822

helena.kokko@autalasta.fi

Share This