Lapsirikas tarjoaa erityisesti useampilapsisille perheille suunnattua helposti vastaanotettavaa, perheen toivomaa arjen apua. Avuksi perheisiin rientävät vapaaehtoiset auttajat, jotka saavat valmennuksen tehtäväänsä. Toiminta pyrkii vastaamaan perheen tarpeeseen. Toimijoiden määrä hankkeessa vaihtelee. Lapsirikas tarjoaa apua resurssin sallimissa rajoissa. Lapsirikas-toiminta antaa myös palveluohjausta alueen lapsiperhepalveluista mm. lapsiperheiden kotipalvelusta.
Hanketoiminta ei korvaa ammatillista apua!

LAPSIRIKAS-APU

  • konkreettisia arjen tekoja
  • perheelle maksutonta
  • perheen ehdoilla lasten parhaaksi
  • vapaaehtoisille ilmainen Lapsirikas-koulutus ja vertaistuki
  • yhteiskunnallinen kannanotto keskinäisen välittämisen puolesta ja kotiin järjestettävän käytännön avun merkityksellisyydestä

Minkälaisesta avusta sinun perheesi hyötyisi?

Lapsirikas-vapaaehtoisten tarjoamia auttamisen eri muotoja ovat esimerkiksi kotimiesapu, ruuanlaitto- ja leivonta-apu, pienimuotoinen kotityöapu, kaveri- ja ystävätoiminta, sekä kaikenlainen sellainen arjen apu, jolle löytyy tekijä ja vastaanottaja. Pienikin oikeaan aikaan saatu apu voi keventää arjen taakkaasi merkittävästi.

Joissakin tilanteissa varamummin tai -vaarin henkinen tuki ja rohkaisu voi tuoda tarvittavan toivon suurperheen vanhemman yksinäisyyteen. Aikuisesta kaverista voi lapsirikkaan perheen nuori saada ihmisen, joka kulkee rinnalla kohti itsenäistymistä ja aikuisuutta.

Lapsirikas kohtaa jokaisen perheen ja jokaisen lapsen avoimesti toimivan arjen näkökulmasta.

Vapaaehtoisilta pyydetään rikosrekisteriote ja heidät valmennetaan tehtävään. Toiminta on uskonto- ja aatesuunnista riippumatonta. Perheestä tehtävästä työstä ei kirjata asiakaskertomuksia. Kaiken toiminnan lähtökohtana on perheen oman elämänsä asiantuntijuus ja sen vahvistaminen. Vapaaehtoisia tuetaan huomamaan erilaisten perheiden ainutlaatuisuus.

Lapsirikkaan perheen arki on erilaista kuin pienemmän perheen arki, mutta arjen haasteet ja askareet ovat lopulta hyvin samanlaisia kaikkialla.

Lapsirikas-apua pyytävällä perheellä on mahdollisuus esittää toiveita sopivan vapaaehtoisen löytymiseksi. Lapsirikas-apu on tavallista, helppoa arjessa pärjäämisen apua eikä se korvaa ammattilaisen antamaa tukea. Perhe voi kuitenkin saada samaan aikaan sekä ammattilais- että Lapsirikas-apua.

Share This