Lapsirikas tarjoaa erityisesti useampilapsisille perheille suunnattua helposti vastaanotettavaa, perheen toivomaa arjen apua. Avuksi perheisiin rientävät vapaaehtoiset auttajat, jotka saavat koulutuksen tehtäväänsä.

LAPSIRIKAS-APU

  • konkreettisia arjen tekoja
  • perheelle maksutonta
  • perheen ehdoilla lasten parhaaksi
  • vapaaehtoisille ilmainen Lapsirikas-koulutus ja vertaistuki
  • yhteiskunnallinen kannanotto keskinäisen välittämisen puolesta ja kotiin järjestettävän käytännön avun merkityksellisyydestä

 

Minkälaisesta avusta sinun perheesi hyötyisi?

Lapsirikas-vapaaehtoisten tarjoamia auttamisen eri muotoja ovat esimerkiksi kotimiesapu, ruuanlaitto- ja leivonta-apu, pienimuotoinen kotityöapu, kaveri- ja ystävätoiminta, pienet kodin korjaustyöt sekä kaikenlainen sellainen arjen apu, jolle löytyy tekijä ja vastaanottaja. Pienikin oikeaan aikaan saatu apu voi keventää arjen taakkaasi merkittävästi.

Joissakin tilanteissa varamummin tai -vaarin henkinen tuki ja rohkaisu voi tuoda tarvittavan toivon suurperheen vanhemman yksinäisyyteen. Aikuisesta kaverista voi lapsirikkaan perheen nuori saada ihmisen, joka kulkee rinnalla kohti itsenäistymistä ja aikuisuutta.

Lapsirikas kohtaa jokaisen perheen ja jokaisen lapsen avoimesti toimivan arjen näkökulmasta.

Vapaaehtoisilta edellytetään moitteetonta rikosrekisteriotetta sekä koulutukseen osallistumista. Toimijat koulutetaan Lapset puheeksi -menetelmällä Toimiva lapsi&perhe -mallin pohjalta. Toiminta on uskonto- ja aatesuunnista riippumatonta.

Vapaaehtoisten koulutuksessa hyödynnetään keskeisesti kokemusasiantuntijoita sekä sosiaali-, terveys ja kasvatusalan asiantuntijoita. Kaiken toiminnan lähtökohtana on perheen oman elämänsä asiantuntijuus ja sen vahvistaminen. Vapaaehtoisia tuetaan huomamaan erilaisten perheiden ainutlaatuisuus.

Lapsirikkaan perheen arki on erilaista kuin pienemmän perheen arki, mutta arjen haasteet ja askareet ovat lopulta hyvin samanlaisia kaikkialla.

Lapsirikas-apua pyytävällä perheellä on mahdollisuus esittää toiveita sopivan vapaaehtoisen löytymiseksi. Perheistä ei pidetä rekisteriä. Lapsirikas-apu on tavallista, helppoa arjessa pärjäämisen apua eikä se korvaa ammatilaisen antamaa tukea. Perhe voi kuitenkin saada samaan aikaan sekä ammattilais- että Lapsirikas-apua.

Osallistu Lapsirikas-hankkeen kehittämiseen!

Lapsirikas-hanke aloittaa vapaaehtoisten kouluttamisen lokakuussa 2016, minkä jälkeen vapaaehtoiset aloittavat yhteistyön perheiden kanssa. Jos perheesi tarvitsisi Lapsirikas-apua ennen tätä, ole yhteydessä Lapsirikas-hankkeen työntekijöihin sen selvittämiseksi, sopisiko esimerkiksi sosiaali- tai terveysalan opiskelijan harjoittelujakso yhteen perheesi avuntarpeen kanssa.

Toiminnan käynnistyessä kerätään kokemuksia ja palautetta sekä vapaaehtoisilta että apua saaneilta perheiltä. Ajantasaista tietoa hankkeen edistymisestä saat näiltä nettisivuilta ja seuraamalla Lapsirikas-hankkeen Facebook-sivua.

Share This