Lapsirikas-hanke siirtyy kesätauolle kesä-heinäkuun ajaksi kesälomien vuoksi. Hanke antaa tukea kesäaikana perheille, joille tuesta on etukäteen sovittu. Hankkeen nettisivun kautta voi jättää sähköpostia, jota käsitellään taas elokuun alussa.

Lapsirikas-hankeen arjen tukea on järjestetty alle vuoden aikana yli 300 perheelle Oulun ja Raahen hyvinvointikuntayhtymän alueella. Perheissä on ollut yli 1800 lasta. Matalan kynnyksen auttamistyölle on lapsirikkaalla seudulla todellinen tarve

Share This