Lapsirikas-hanke on tehtävänsä puolivälissä ja valmistelee kyselyä lapsiperheille syys-lokakuun 2017aikana. Kysely toteutetaan webropol-kyselynä ja levitetään some:n välityksellä. Kyselyyn pääsee  myös täältä nettisivuiltamme.

Auta Lasta ry ja Raahen hyvinvointikuntayhtymä tekivät kyselyn hankkeen hakuvaiheessa perheille. Ohessa luettavana aiempi kysely. Kysely on ohjannut hankkeen tekemistä ja kehittämistä.

Perheiden saaman tuen kartoitus, koonti (media)[19919]

Share This