Mitä lapsirikas-toiminta on?

Lapsirikas toiminta on erityisesti useampilapsisten perheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset, jotka tekevät ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä.

Toimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Toiminta on kehitetty Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella vuosina 2016-2019. Se sai myönteisen päätöksen pysyväisluonteisesta asiakokonaisuusavustuksesta vuosille 2020-2022. Kehittämistyö johti alueelle juurtuneeseen toimintaan.

”Perheet kaipaavat yksilöllisten tarpeidensa mukaista konkreettista apua ja tukea matalalla kynnyksellä, ennaltaehkäisevästi, nopeasti ja helposti”.

 

Sanoista tekoihin lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa

Lapsirikas-toiminnan taustalla on pitkältä ajalta syntynyt kokemus lapsiperheiden kotiin saatavan tuen riittämättömyydestä. Etenkin perheiden elämäntilanteiden muutoksissa helposti saatavan avun merkitys korostuu. Lapsirikas-toiminta mahdollistaa erityisesti useampilapsisten perheiden matalankynnyksen avun saannin kotiin ilman lastensuojelun asiakkuutta tai rekisteröintiä.

Vapaaehtoisten antama apu tukee perheiden arjen sujuvuutta. Se ei korvaa ammattilaisen antamaa tukea, vaan vahvistaa perheen arkea ja turvaa siten yksittäisten lasten kehitystä. Lapsirikas-toiminta sijoittuu ihmisten keskinäisen välittämisen ja vastuunoton maastoon.

Joustavan järjestö- ja kuntayhteistyön sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisen myötä lapsiperheiden avunsaanti tehostuu. Julkisen sektorin palveluja, kuten perhetyötä ja kotiapua on mahdollista kohdentaa niitä eniten tarvitseville, kun taas tavanomaisiin arjen haasteisiin on mahdollista saada apu vapaaehtoiselta auttajalta. Tämä estää julkisen sektorin palvelujen kuormittumista samalla kun se rakentaa yhteisöllisyyttä ja välittämisen kulttuuria.

 

Lapsirikas tuottaa vertaansa vailla olevaa tietoa suurperheellisyydestä

Alaikäisten lasten osuus muusta väestöstä on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa suurin muuhun maahan verrattuna. Lapsirikas-toiminta kehittää erityisesti useampilapsisten perheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea.

Lapsirikas-apu on yhteiskunnallinen kannanotto keskinäisen välittämisen puolesta ja kotiin järjestettävän käytännön avun merkityksellisyydestä.

Share This