Mikä lapsirikas-hanke on?

Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hanke on lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry:n hanke, joka toteutetaan vuosina 2016–2018 Raha-automaattiyhdistyksen tuella Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Hanke yhdistää eri toimijat joustavasti uudenlaisen toimintamallin syntymiseksi. Toiminta on uskonto- ja aatesuunnista riippumatonta. Se pilotoidaan Raahen ja Oulun alueella vuosina 2016–2018. Alaikäisten lasten osuus muusta väestöstä on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa suurin muuhun maahan verrattuna.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Auta Lasta ry toteuttivat keväällä 2015 lapsiperheille kyselyn kotipalvelun toimivuudesta. Kysely osoitti selvästi, että nykyisillä järjestelyillä on mahdollista vastata vain osaan perheiden arjen tuen tarpeista, jotka ovat toisaalta hyvin tavallisia, mutta keskenään erilaisia.

”Perheet kaipaavat yksilöllisten tarpeidensa mukaista konkreettista apua ja tukea matalalla kynnyksellä, ennaltaehkäisevästi, nopeasti ja helposti”.

Sanoista tekoihin lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa

Lapsirikas-hankkeen taustalla on yleisesti tunnettu ilmiö lapsiperheiden kotiin saatavan tuen riittämättömyydestä. Etenkin perheiden elämäntilanteiden muutoksissa helposti saatavan avun merkitys korostuu. Hanke mahdollistaa erityisesti useampilapsisten perheiden tavallisen avunsaannin kotiin ilman lastensuojelun asiakkuutta tai rekisteröintiä.

Vapaaehtoisten antama apu tukee perheiden arjen sujuvuutta. Se ei korvaa ammattilaisen antamaa tukea, vaan vahvistaa perheen arkea ja turvaa siten yksittäisten lasten kehitystä. Lapsirikas-hanke sijoittuu ihmisten keskinäisen välittämisen ja vastuunoton maastoon.

Joustavan järjestö- ja kuntayhteistyön sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisen myötä lapsiperheiden avunsaanti tehostuu. Julkisen sektorin palveluja, kuten perhetyötä ja kotiapua on mahdollista kohdentaa niitä eniten tarvitseville, kun taas tavanomaisiin arjen haasteisiin on mahdollista saada apu vapaaehtoiselta auttajalta. Tämä estää julkisen sektorin palvelujen kuormittumista samalla kun se rakentaa yhteisöllisyyttä ja välittämisen kulttuuria.

Lapsirikas tuottaa vertaansa vailla olevaa tietoa suurperheellisyydestä

Lapsirikas-hanke hyödyntää vapaaehtoisten kouluttamisessa kokemusasiantuntijoita sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Hanke tuottaa uutta tietoa suurperheellisyydestä. Tietoa jaetaan koulutuksissa, asiantuntijaseminaareissa sekä erilaisissa julkaisuissa.

Lapsirikas ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun lapsiperheiden tuen tarpeista tuomalla perheen tarvitseman avun heidän kotiinsa.

Hanke kehittää toimintamallin valittujen tukimuotojen sekä vapaaehtoisten työn koordinoimiseksi. Vapaaehtoisilta ja palvelua hyödyntäneiltä perheiltä kerätään palautetta toiminnan kehittämiseksi. Perheiden joustavan avunsaannin mallia laajennetaan hankkeen loppuvaiheessa koskemaan koko Pohjois-Pohjanmaata maakunnallisen hyvinvointiohjelman kautta.

Share This