Lapsirikas-hanke on saanut 5.12.2019 myönteisen avustuesityksen Steal:lta toiminnan jatkumiseen Oulun ja Raahen seutukunnan aelueella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa päätöksen tammi-helmikuun vaihteessa 2020. Anne-Maria Takkula jatkaa projektipäällikkkönä ja toimintaan valitaan projektisuunnittelija ministeriön päätöksen jälkeen. Raahessa toiminut Saana Savela on siirtynyt Raahen hyvinvoinitkuntayhtymän palvelukseen.

Stean:n  rahoitusesityksen taustalla ovat painopistealueina seuraavat asiat :

  • Lapsirikas-toiminta on Stean strategian mukaista toimintaa
  • Väliraportin perusteella toiminnan avustamiselle ei ole estettä.
  • Toiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoista tukea perheille, joissa on paljon lapsia
  • Toiminta vahvistaa ennaltaehkäisevästi perheiden kykyä selvitä arjesta ja lasten kasvatuksesta
  • Tuetaan perheitä tilanteissa, joissa edellytyksiä julkisen sektorin vastuulla oleviin sosiaalipalveluihin ei ole
  • Tarvittaeessa ohjataan kunnallisen avun piiriin mm. järjestämällä neuvonpitoja

 

Share This