Koetko tarvitsevasi apua arkeen? Lapsirikas-toiminnassa kehitetään useampilapsisille (vähintään kolme lasta) perheille helposti saatavaa, perheiden tarpeita vastaavaa konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut ja tehtävään perehdytetyt vapaaehtoiset, työkokeilijat ja opiskelijat. Toiminta ei saa korvata kotipalvelua. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry.

Lapsirikas-toiminnassa tehdään ennaltaehkäisevää arjen tukityötä. Perheille toiminta on maksutonta, matalan kynnyksen arjen apua. Käyntejä sovitaan toiminnan resurssien mukaan. Ensisijaisesti apu on lastenhoitoa. Kevyet kotiaskareet ja siistimiset kuuluvat toimintaan, mikäli lastenhoidolta jää aikaa esim. päiväunien aikaan. Toimintamme lähtökohtana on antaa lapsille aikaa ja huomiota sekä virikkeellistä tekemistä. Samalla vanhemmat saavat tärkeää hengähdystaukoa arjesta.

Lapsirikas-toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä eri sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitosten kanssa. Suurin osa toiminnan vapaaehtoisista onkin lähihoitaja-, terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita. Opiskelijat tekevät vapaaehtoistyöhön perustuvaa harjoittelua toiminnassa ja ovat sen vuoksi eri roolissa kuin työntekijät. Kaikki vapaaehtoiset toimivat perheissä toiminnan työntekijöiden perehdyttäminä omilla vahvuuksillaan ja persoonallaan.

Perheissä käydään pareittain, jos se on mahdollista tai hoidettavia lapsia on useita. Yhtä tai kahta lasta voidaan käydä hoitamassa yksinkin. Käynnit perheisiin tehdään pääsääntöisesti päivällä. Vapaaehtoiset voivat kuitenkin halutessaan käydä myös iltakäyntejä perheissä, joissa siihen on tarvetta. Niistä sovitaan aina erikseen.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Share This