Tule vapaaehtoiseksi – rikastu itse

  • Kokoamme vapaaehtoisia avun antajia uudenlaiseen lapsiperheiden tukijärjestelmään.
  • Vapaaehtoiset auttavat tavalla, joka heille on luontevinta ja siinä määrin, kun se on heille sopivaa. Mikä on sinulle sopiva tapa auttaa?
  • Vapaaehtoiset saavat maksuttoman koulutuksen, jota antavat kokemusasiantuntijat sekä erilaiset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.
  • Tehdystä vapaaehtoistyöstä saa todistuksen, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulu- tai työpaikkaa hakiessa sekä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa.
  • Ota rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostuit ja olisit halukas osallistumaan vapaaehtoisten koulutukseen syksyllä 2016. Hankkeen kehittymisestä saat ajantasaista tietoa näiltä nettisivuilta sekä Facebook-sivultamme.

Lapsirikas etsii vapaaehtoisia

Lapsirikas-hanke etsii vapaaehtoisia auttajia, tavallisia ihmisiä erityisesti useampilapsisiin perheisiin avuksi arjen solmukohtiin. Huoli lapsiperheiden jaksamisesta on ollut pitkään esillä yhteiskunnassamme.

Nyt myös sinulla on mahdollisuus siirtyä sanoista tekoihin ja antaa oma arkinen panoksesi lapsiperheiden elämän helpottamiseksi.

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä. Kun tulet mukaan Lapsirikas-toimintaan, saat ilmaisen koulutuksen vapaaehtoisena toimimiseen. Saat myös vertaistukea muilta vapaaehtoisilta yhteisten tapaamisten ja koulutustilaisuuksien myötä.

Ole rohkea ja tee uutta omalla tavallasi. Me tuemme siinä.

Rikastut ainutlaatuisella suurperheosaamisella

Vapaaehtoisena auttajana voit auttaa perhettä sen mukaan, mitä apua koet luontevimmaksi antaa ja mitä apua perhe oman elämänsä asiantuntijana kokee tarvitsevansa. Erilaisia auttamisen tapoja ovat esimerkiksi kotimiesapu, ruuanlaitto- ja leivonta-apu, pienimuotoinen kotityöapu, harrastuskuljetusapu lapsille, sairaana olevan lapsen hoitoapu, kaveri- ja ystävätoiminta, pienet kodin korjaustyöt sekä kaikenlainen sellainen arjen apu, jolle löytyy tekijä ja vastaanottaja.

Pienelläkin oikeaan aikaan, perheen kertomalla hetkellä annetulla avulla edesautat lapsirikkaan perheen jaksamista ja hyvinvointia. Joissakin tilanteissa varamummin tai -vaarin henkinen tuki ja rohkaisu voi tuoda tarvittavan toivon suurperheen vanhemman yksinäisyyteen. Aikuisesta kaverista voi lapsirikkaan perheen nuori saada oman perheen ulkopuolisen ihmisen, joka kulkee rinnalla kohti itsenäistymistä ja aikuisuutta.

Lapsirikkaan perheen arki on erilaista kuin pienemmän perheen arki, mutta arjen haasteet ja askareet ovat lopulta hyvin samanlaisia kaikkialla. Lapsirikas kohtaa jokaisen perheen ja jokaisen lapsen avoimesti toimivan arjen näkökulmasta.

Lapsirikas-hanke kehittää kohtaamispaikan avuntarjoajille ja -saajille. Lapsirikkaan vapaaehtoisapu ei korvaa ammattilaisen antamaa apua ja tukea, joskin perhe voi samanaikaisesti saada sekä Lapsirikas- että ammattilaisapua. Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hankkeen toiminta on uskonto- ja aatesuunnista riippumatonta.

Lapsirikas-toimintaan mukaan lähteviltä vapaaehtoisilta edellytetään moitteetonta rikosrekisteriotetta sekä koulutuksiin osallistumista. Koulutusta tarjoavat kokemusasiantuntijat sekä sosiaali-, terveys ja kasvatusalan ammattilaiset. Koulutusten ja kaiken toiminnan lähtökohtana on Lapset puheeksi -menetelmä, ja lisäksi hyödynnetään Toimiva lapsi&perhe -mallia. Koulutus tuottaa vertaansa vailla olevaa tietoa suurperheellisyydestä.

 

Lapsirikas-vapaaehtoistyö kerryttää osaamista opiskeluun ja työhön

Lapsirikkaiden perheiden kanssa toimiminen antaa hienon pääoman kaikkeen perheiden kanssa tehtävään työhön ja olemiseen. Vapaaehtoisena toimimisesta on mahdollista saada todistus, jota voi hyödyntää opiskelu- tai työpaikkaa hakiessa. Mikäli olet sosiaali-, terveys tai kasvatusalan opiskelija, voit kysyä oppilaitoksestasi mahdollisuudesta tehdä opintoihisi kuuluva harjoittelupäivä tai -jakso Lapsirikas-hankkeen osoittamassa perheessä. Tarjoamme myös mahdollisuuksia työkokeiluihin. Selvittelemme parhaillaan Lapsirikas-hankkeen työllistämismahdollisuuksia sekä mahdollisuutta osallistua oppisopimuskoulutukseen.

Lapsirikkaissa perheissä tehty vapaaehtoistyö on näkyvästi merkityksellistä sekä auttamasi perheen että sinun itsesi kannalta.

Lapsiperheiden hyväksi tehty vapaaehtoistyö on merkittävä yhteiskunnallinen kannanotto paremman huomisen ja keskinäisen välittämisen puolesta. Se luo ihmisten välille lämpöä ja yhteisöllisyyttä!

Lapsirikas-vapaaehtoiskoulutus alkaa syksyllä 2016

Lapsirikas- vapaaehtoistoiminnan koulutus alkaa Oulussa ja Raahessa syksyllä 2016. Kouluttajan toimii Varesverkoston Annukka Oksman-Hiukka.

OULUN koulutuksen infotilaisuus järjestetään 7.9.2016 klo 17.30 alkaen Auta Lasta ry:n Puuhalassa os.Mustasaarentie 7 ( Hietasaari), 90510 OULU. Infotilaisuuden yhdyshenkilö on Anne-Maria Takkula p.044 562 8000

Oulun koulutus järjestetään yhteistyössä Varesverkoston vapaaehtoitoiminnan koulutuksen kanssa. Verkoston nettisivulla on tarjolla useampi vaihtoehto koulutukseen syksyn aikana. Ilmoittautumaan pääsee : www.varesverkosto.fi -> peruskoulutukset ja infot. Lapsirikas-hankkeen nettisivulla on myös ilmoittautuminen. Tänne pyydetään myös jättämään viesti, jotta hanke tietää ketä kouluttautuneista on kiinnostunut lapsirikkaasta. Ilmoittautua voi myös infon yhteydessä.

RAAHEN koulutuksen infotilaisuus on 21.9.2016 klo 17.30 alkaen Raahen kirjastolla, 2 kerroksen neuvotteluhuoneessa. Infotilaisuuden yhdyshenkilö on Saana Savela p. 044 562 8012.

Raahen vapaaehtoistoiminnan kurssi järjestetään 14.-15.10.2016 Raahen kirjastolla. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan www.lapsirikas.fi -sivun kautta. Ilmoittautua voi myös infotilaisuudessa.

 

Share This