Tule vapaaehtoiseksi – rikastu itse

  • Lapsirikas-toiminnassa voi tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä
  • Toimintaan voi osallistua omien vahvuuksien ja voimavarojen mukaan
  • Vapaaehtoiset saavat ilmaisen perehdytyksen ja mahdollisuuden osallistua koulutuksiin
  • Tehdystä vapaaehtoistyöstä saa todistuksen, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulu- tai työpaikkaa hakiessa sekä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa.
  • Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta Lapsirikkaassa!

Lapsirikas etsii vapaaehtoisia

Lapsirikas-toiminta etsii vapaaehtoisia auttajia, tavallisia ihmisiä erityisesti useampilapsisiin perheisiin avuksi arjen solmukohtiin. Huoli lapsiperheiden jaksamisesta on ollut pitkään esillä yhteiskunnassamme.

Nyt myös sinulla on mahdollisuus siirtyä sanoista tekoihin ja antaa oma arkinen panoksesi lapsiperheiden elämän helpottamiseksi.

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä. Kun tulet mukaan Lapsirikas-toimintaan, saat ilmaisen valmennuksen vapaaehtoisena toimimiseen. Saat myös vertaistukea muilta vapaaehtoisilta yhteisten tapaamisten ja koulutustilaisuuksien myötä.

Ole rohkea ja tee uutta omalla tavallasi. Me tuemme siinä.

Rikastut ainutlaatuisella suurperheosaamisella

Vapaaehtoisena auttajana voit auttaa perhettä sen mukaan, mitä apua koet luontevimmaksi antaa ja mitä apua perhe oman elämänsä asiantuntijana kokee tarvitsevansa. Erilaisia auttamisen tapoja ovat esimerkiksi lastenhoitoapu, ruuanlaitto- ja leivonta-apu, pienimuotoinen kotityöapu, harrastuskuljetusapu lapsille, kaveri- ja ystävätoiminta sekä kaikenlainen sellainen arjen apu, jolle löytyy tekijä ja vastaanottaja.

Pienelläkin oikeaan aikaan, perheen kertomalla hetkellä annetulla avulla edesautat lapsirikkaan perheen jaksamista ja hyvinvointia. Joissakin tilanteissa varamummin tai -vaarin henkinen tuki ja rohkaisu voi tuoda tarvittavan toivon perheen vanhemman yksinäisyyteen. Aikuisesta kaverista voi  perheen nuori saada oman perheen ulkopuolisen ihmisen, joka kulkee rinnalla kohti itsenäistymistä ja aikuisuutta.

Lapsirikkaan perheen arki on erilaista kuin pienemmän perheen arki, mutta arjen haasteet ja askareet ovat lopulta hyvin samanlaisia kaikkialla. Lapsirikas kohtaa jokaisen perheen ja jokaisen lapsen avoimesti toimivan arjen näkökulmasta.

Lapsirikkaan vapaaehtoisapu ei korvaa ammattilaisen antamaa apua ja tukea, joskin perhe voi samanaikaisesti saada sekä Lapsirikas- että ammattilaisapua. Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hankkeen toiminta on uskonto- ja aatesuunnista riippumatonta.
Lapsirikas-toimintaan mukaan lähteviltä pyydetään rikosrekisteriote ja heidät valmennetaan tehtävään.

Lapsirikas-vapaaehtoistyö kerryttää osaamista opiskeluun ja työhön

Lapsirikkaiden perheiden kanssa toimiminen antaa hienon pääoman kaikkeen perheiden kanssa tehtävään työhön ja olemiseen. Vapaaehtoisena toimimisesta on mahdollista saada todistus, jota voi hyödyntää opiskelu- tai työpaikkaa hakiessa. Mikäli olet sosiaali-, terveys tai kasvatusalan opiskelija, voit kysyä oppilaitoksestasi mahdollisuudesta tehdä opintoihisi kuuluva harjoittelupäivä tai -jakso Lapsirikas-hankkeen osoittamassa perheessä. Tarjoamme myös mahdollisuuksia työkokeiluihin.

Lapsirikkaissa perheissä tehty vapaaehtoistyö on näkyvästi merkityksellistä sekä auttamasi perheen että sinun itsesi kannalta.

Lapsiperheiden hyväksi tehty vapaaehtoistyö on merkittävä yhteiskunnallinen kannanotto paremman huomisen ja keskinäisen välittämisen puolesta. Se luo ihmisten välille lämpöä ja yhteisöllisyyttä!

 

Share This