Lapsiperheille on tarjolla erilaisia palveluja arjen tueksi, mutta vastaavatko palvelut lapsiperheiden todellista tarvetta?  Tätä selvitetään nyt kyselyllä, joka on avoinna  perheiden vastattavaksi 2.10-16.10.2017.

 

Kyselyssä selvitetään, mitä palveluja lapsiperheet ovat saaneet, kuinka he ovat tulleet kuulluiksi palveluissa, mitä he tarvitsevat ja  millaisia kehittämisehdotuksia heillä on. Kyselyn tuloksia käytetään perhepalveluiden parantamiseksi.

 

Kyselyn tekee Auta Lasta ry:n Lapsirikas-hanke yhteistyössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Kyselyyn toivotaan vastauksia ympäri Suomea asuvilta vanhemmilta.

– Lapsirikas-hankkeen pohjaksi toteutettiin keväällä 2015 kysely, jolla kartoitettiin kokemuksia perheiden saamasta tuesta arjen tilanteisiin ja kehittämisehdotuksia tuen järjestämisestä lapsiperheille. Kysely toimi pohjana Lapsirikas-hankkeen työskentelylle, kertoo projektisuunnittelija Saana Savela.

– Nyt Lapsirikas-hanke on toiminut puolitoista vuotta ja kartoitamme perheiden tämän hetken kokemuksia arjen tuen toimivuudesta. Useimmat perheet tarvitsevat tukea arjen erilaisissa tilanteissa esim. kunnallisesta kotipalvelusta tai järjestöjen tuottamista palveluista.

 

Linkki kyselyyn https://www.webropolsurveys.com/S/BEC270E9D960E7FE.par

Share This