Essi Yli-Korpela suoritti sosionomi-opintojensa 2. ammattiharjoittelujakson Lapsirikas-hankkeessa Oulussa. Essistä huokuu harjoittelun lopussa tyytyväisyys, onnistumisen kokemukset ja ilo. Hän toteaa, että tämä on ollut hänen paras harjoittelunsa tähän mennessä. Harjoitteluja on kertynyt nyt aiemmista ammattiopinnoista. Harjoittelujakso suoriutui kahdessa osassa ja välissä Essi ehti toimia ohjaajana Parasta Lapsille ry:n lastenleireillä.

Essillä oli mukana perheisiin mennessä ” työkalupakki”, joka sisälsi runsaasti idearikasta puuhattavaa lapsille. Hän koki saaneensa tekemisen kautta hyvin kontaktin lapsiin. Tekeminen auttoi rauhoittamaan ja huomioimaan toisia. Essi koki perheissä työskennellään miten hänestä löytyi lempeyttä ja tarvittaessa jämäkkyyttä. Lasten kokemukset ovat kiirineet myös hankkeen vetäjille. Essi on saanut paljon palautetta muilta toimijoilta siitä,  miten hän on opettanut heitä lasten kanssa toimimisessa.

Essi kertoo, että hänelle on tärkeää nähdä perheessä ja lapsissa vahvuuksia : ”Kerron mielellään vanhemmille siitä,  missä heidän lapsensa ovat hyviä. Olen halunnut kunnioittaa perheiden vanhempien näkökulmaa ja toimia kasvatuskumppanina. Haluan vahvistaa työssäni vanhempien merkittävää suhdetta lapsiinsa. Näen tärkeänä sen, että vanhemmista pitää myös pitää huolta ja tukea heidän jaksamistaan. Hyvä arki tuo lapselle turvan ja rauhan”.

Essiä pohdituttaa tässä yhteiskunnassa se, että kaikki lapset eivät ole tasavertaisessa asemassa. Hän haluaisi muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa niin, että kaikilla lapsilla on tasavertainen mahdollisuus harrastuksiin ja elämässä eteenpäin menemiseen. Hän näkee tärkeänä yhteisöllisyyden nostamisen ja ihmisten kohtaamisen vertaisina. Hän arvostaa mm. Mll:n järjestämiä perhekahviloita, jotka toimivat lapsiperheille kohtaamispaikkoina.

Share This