Auta Lasta ry on saanut varainkeräysluvan ajalle 1.1.2018-31.12.2018. Järjestö suuntaa rahankeräyksestä tulevan tuoton lapsiperheille Lapsirikas-hankkeen kautta. Lupa on myönnetty Oulun ja Raahen seutukunnan alueelle. Varoilla työllistetään arjen auttajia perheisiin. Keräyksen kampanjointi aloitetaan 1.1.2018. Seuraa kampanjointia keräykseen liittyen!

Share This