Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila vieraili 25.8.2017 Auta Lasta ry;n toimipisteesssä Oulun Hietasaaressa. Hän tutustui käynnillään järjestön päiväkotitoimintaan, lastenkotiin sekä Lapsirikas-hankkeeseen ja Veturointi-hankkeeseen.

Lapsirikas- hanke sai mahdollisuuden kertoa viestiä 1,5 vuoden hankekokemuksella hankkeen vaikuttavuudesta sekä mallintamisesta ja laajennussuuunnitelmista. Erityisenä viestinä haluttiin kertoa Oulun ja Raahen hyvinvointikuntayhtymän alueen lapsiperheiden arjen tuen suuresta tarpeesta sekä onnistumisista sen järjstymisessä. Oulussa on vuoden aikana 250 perheeltä ja Raahen hyvinvointikuntaytymän alueella 100 perheeltä tullut arjen tuen pyyntö hankkeelle. Lähes kaikkia perheitä on pyritty auttamaan. Hanke on tehnyt paljon palveluneuvontaa muihin perheille kuuluviin palveluihin. Keskustelu johti puheeseen vanhasta kotipalvelusta, joka ei semmoisenaa ole palautunut perheiden käyttöön, vaikka sosiaalihuoltolaki onkin muuttunut.

Tuomas Kurttila kiinnitti keskustelussa huomiota siihen, että hankkeessa on tavoitettu matalan kynnyksen palvelu, jossa kunnioitetaan perheen tarvetta eikä mennä auttamaan raskaan palvelutarpeen arvion kautta. Arvokkaana hän näki vapaaehtoistyön sekä yhteistyön oppilaistosten ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Lapsirikas-hanke sai lapsiasiainvaltuutetulta kiitettävän palautteen. Tuomas Kurttila yhtyi näkemykseen, että hankkeen malli olisi hyvä laajentaa koko valtakunnan alueelle.

 

 

 

Share This