Lapsirikas-hanke on antanut arjen tukea Oulussa ja Raahen hyvinvointikuntayhtymässä syksyn 2016 aikana 100 perheeseen. Hanke on tavoittanut toiminnan kautta 560 lasta.

Oulussa arjen apua on annettu 80 perheeseen, joissa on yhteensä 420 lasta. Pyyntöjä perheistä on tullut enimmäkseen päiväsaikaan tapahtuvalle avulle. Perheet ovat pyytäneet arjena apua vauvan syntymän lähestyessä, synnytyksen jälkeiseen aikaan, asiointiin, kodin töihin, lastenhoitoon sekä oman ajan mahdollistumiseen. Yhteensä 30 opiskelijaa on tehnyt Oulussa syksyn aikana vapaaehtoistyötä perheisiin iltaisin ja viikonloppuisin. Oulussa on tämän lisäksi aloitettu vapaaehtoisten koulutus ja heitä on jo työskennellyt perheissä. Yhteistyö kaupungin hyvinvointikeskusten kanssa on ollut hyvää. Noin kolmasosa perheistä on ollut myös kunnallisen kotipalvelun tarpeessa.Perheitä on tarvittaessa ohjattu myös muiden tarvittavien palveluiden piiriin ja avustettu niiden saamisessa.Arjen apua ovat Oulussa tehneet oppisopimusopiskelija, työkokeilussa olevat henkilöt, palkkatuella olevat henkilöt,  piskelijaharjoittelijat sekä vapaaehtoiset.

Raahen hyvinvointikuntayhtymän alueella käytännön työ alkoi elokuussa 2016. Yhteydenottoja on tullut yhteensä 35 perheeltä. Tällä hetkellä avunpiirissä on 19 perhettä, joissa on yhteensä 140 lasta. Raahessa toimii 15v vapaaehtoista, joista 11 on jo käytännön tehtävissä. Raahessa aloittaa vuoden 2017 alussa oppisopimustyöntekijä sekä opiskelijaharjoittelija. Raahessa useat pyynnöt tulevat Lapset puheeksi -neuvonpitojen kautta. 19 perhettä saa muitakin kuntayhtymän palveluja arkeensa. Perheisiin on toivottu apua lastenhoitoon, kodinhoitoon, kasvatuskumppaniksi vanhemmille, syliksi lapsille ja vanhempien kahdenkeskisen ajan mahdollistamiseksi. Pyyntöjä on tullut myös lasten harrastuskyydityksiin, läksyavuksi maahanmuuttajaperheen lapsille sekä tukihenkilöksi perheen lapselle.

Palaute perheiltä on ollut sekä Oulussa että Raahen hyvinvointikuntayhtymän alueella hyvää ja positiivista. Perheet kokevat erityisen helpottavana sen, että perheelle ei tehdä apua pyydettäessä arvioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa perheen pyyntöä arjen avusta.

Lapsirikas-hanke on saanut useita yhteydenottoja opinnäytetöistä . Tällä hetkellä on sovittu kahdesta gradu-tutkimuksesta ja kolmesta ammattikorkeakoulun lopputyöstä. Teemoina ovat nousseet mm. hankkeen mallintaminen, hyvinvointipalveluiden asiakaskokemukset, asiakkaiden pyyntöjen sisällöt sekä oppaat arkityöskentelyyn.

Share This