Lapsirikas-hanke on järjestänyt kuukauden sisällä perheiden arjen tukea yhteensä 30 perheeseen ja se on koskenut yhteensä 160 lasta. Perheiden koko on vaihdellut kahdesta lapsesta 12 lapseen.  Arjen tuki on järjestynyt oppisopimuksen mahdollistumisen, työkokeilun, opiskelijaharjoittelun sekä vapaaehtoisten voimin. Osa palvelusta on järjestetty rintarinnan sosiaalipalveluiden kanssa. Perheiden palaute avun järjestymisestä on ollut positiivista.  Erityisen positiivisena perheet kokevat sen, ettei heidän tilannetta lähdetä arvioimaan. Pyrimme kuulemaan perheiden tarvetta ja toteuttamaan toimintaa kunnioittaen jokaisen yksilöllisiä tarpeita.  Osa perheistä on pyytänyt myös neuvoa miten löytää apua eri perheenjäsenille. Hyvä yhteistyö- ja järjestökumppanuus ovat olleet suureksi avuksi avun järjestymiselle. Kiitos kaikille toimijoille avun toteutumisesta!

Share This