Kolmivuotinen Auta Lasta ry:n Lapsirikas-hanke Oulussa ja Raahen seutukunnan alueella on saanut myönteisen rahoitusehdotuksen vuodelle 2019. Stea ilmoitti hankkeen  ehdotuksesta 5.12.2018. Hankkeen työntekijät Anne-Maria Takkula ja Saana Savela iloitsevat päätöksestä ja hankkeen jatkumisesta.

Lapsirikas-hanke on tavoittanut kolmen vuoden aikana yli 700 perhettä hankealueella. Hanke on kehittänyt kolmen vuoden aikana vapaaehtoistyöhön sekä opiskelijayhteistyöhön toimintamallin, sekä tuottanut paljon tietoa lapsiperheiden tuen tarpeesta.  Hanke on verkostoitunut alueella lapsiperhetoimijoiden kanssa. Lapsiperheet ovat verkostoitumisen  ansiosta tavoittaneet hyvin hankkeen arjen tuen.Yhteistyötä hankeaikana on tehty kuntatoimijoiden, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Perheille jatkopäätös on iloinen uutinen.

Jatkohankeaikana pyritään tuottamaan tietoa toiminnan vaikuttavuudesta. Hanke pyrkii pysyvämpään rahoitukseen toiminnan jatkumiseksi. Lapsirikas-toimintamallista ollaan kiinnostuneita Pohjois-Pohjanmaan alueella. Useat kunnat olisivat olleet jo halukkaita yhteistyöhön tässä vaiheessa. Hankkeen tapa tehdä kolmannen sektorin perheiden auttamistyötä sopii hyvin myös mahdollisesti tulevien maakuntien perhekeskusten ja kolmannen sektorin yhteistyöhön.

Lapsirikas-hanke on valmis esittelemään mallia kunnille ja yhteistyökumppaneille.

Share This