OULU-lehti

Tukea lapsirikkaiden perheiden arkeen

24.02.2016 06:03

Oululainen Auta Lasta ry toteuttaa vuosien 2016-2018 aikana Raha-automaattiyhdistyksen tuella Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hankkeen Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella.

Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoimintaa lapsiperheiden ja erityisesti useampilapsisten perheiden kotona selviytymisen tukemiseksi.

Hankkeen aikana kehitetään toimintakonsepti, joka tuo lapsiperheiden ulottuville ammatillisen ja järjestötoiminnan tuen koordinoidusti. Hanke juurruttaa kehitettyjä toimintamalleja yhteistyössä kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa. Hankkeessa hyödynnetään vahvasti kokemusasiantuntijuutta.

Auta Lasta ry on kutsunut hankkeen projektipäälliköksi Oulun kaupungin lastensuojelun palveluesimiehenä toimivan Anne-Maria Takkulan.

– Hanke on saanut alkunsa Oulun ja Raahen alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten aloitteesta, kertoo Auta Lasta ry:n Heinäsalmikodin johtaja Pertti Kukkonen.

– Kokosimme idean ympärille innovatiivisen ryhmän ammattilaisia. Teimme muun muassa laajan nettikyselyn sekä ryhmähaastatteluja. Taustalla on myös sosiaalityöntekijä Heidi Telkin gradututkimus Ikkunoita arkeen – Lastensuojelun asiakkaana olevien monilapsisten perheiden äitien kokemuksia arjesta ja tuen tarpeista.

– Haastattelut ja gradu-tutkimus tukivat ammattilaisten kokemuksia siitä, että palvelut eivät aina kohtaa isojen perheiden arkea ja erityisesti lapsen yksilöllinen tuen jää huomiotta, kertoo idearyhmässä mukana ollut Anne-Maria Takkula.

– Perheet myös kertoivat, että he eivät aina tule kuulluiksi tarpeistaan. Perheet toivovat hyvin konkreettista arjen apua ja myös perhetyötä haasteellisissa tilanteissa. Myös ymmärrystä ison perheen arjen dynamiikasta toivottiin.

Hanke tulee verkostoitumaan useiden lapsiperheitä kohtaavien järjestöjen kanssa. Tällaisia järjestöjä ovat muun muassa Suomen Vanhempainliitto, Suomen Uusperheiden liitto, Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry, vammaisjärjestöt, maahanmuuttotyöhön liittyvät järjestöt, paikalliset Martta-järjestöt. Hanke on avoin toimintansa aikana kaikille asiaa edistäville järjestöille.

Hankkeen toimitilat ovat Oulussa kumppanuuskeskuksessa.

Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hanke on valittu yhdeksi 14:stä Raha-automaattiyhdistyksen vuoden 2016 kunta -järjestöyhteistyön teemarahoituskohteista.

 

Share This