Kesäkuun alussa Monimuotoiset perheet -verkosto jätti vetoomuksen hallitukselle, joka vielä harkitsee lapsiperheisiin kohdistuvia toimia, kuten päivähoitomaksujen korotuksia. Vetoomuksessaan Monimuotoiset perheet esitti erilaisia laskelmia siitä, miten menot kasvaisivat erilaisissa perheissä maksukorotusten jälkeen. Pahimmillaan leikkaukset saattavat tehdä 300 euron lisälaskun perheiden kukkaroon.

Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry. toimii pohjoisen Suomen monikkoperheiden alueyhdistyksenä ja kattojärjestömme Suomen Monikkoperheet ry. puolestaan valtakunnallisena edunvalvojana ja osana Monimuotoiset perheet -verkostoa. Monikkoperheet tarkoittaa perheitä, joihin syntyy useampi kuin yksi lapsi kerrallaan. Tutkimusten mukaan monikkoperheet ovat lapsirikkaita, sillä niissä on monikkojen lisäksi usein muitakin lapsia.

Monikkoperheissä taloustilanne huolettaa samalla lailla kuin muissakin lapsiperheissä. Kannattaako mennä töihin, jos päivähoidossa on yhtä aikaa useampi lapsi? Huolta herättävät myös lastentarvikkeiden ja -vaatteiden hankinnat, koska monikkoperheessä niitä on hankittava useita yhtä aikaa. Niinpä esimerkiksi isompien sisaruksien vaatteista ja urheiluvälineistä ei välttämättä riitä kaksosille ja kolmosille omia, vaan jostain on hankittava lisää.

Lomalle hinnalla millä hyvänsä?

Yle uutiset julkaisi 6.6. tutkimuksen, jonka mukaan lomaan käytettävä raha jakaantuu hyvin epätasaisesti eri puolilla Suomea. Helsingissä rahaa oli käytettävissä keskimäärin lähes 2000 € perhettä kohti, kun Itä-Suomessa summa oli alle 1000 €.

Monilapsisille perheille lomailu on kallista. Perhe ei mahdu risteilyllä yhteen hyttiin tai hotellissa yhteen huoneeseen. Monissa museoissa ja uimahalleissa perheiden sisäänpääsyalennukset on kohdistettu koskemaan kahta aikuista ja kahta lasta. Suomen Monikkoperheet ry:n kautta monikkoperheet voivat hakea RAY:n tukemia lomia. Niiden ansiosta useat monikkoperheet ovat päässeet nauttimaan edullisesti täyshoitolomasta, joka on tuntunut olevan erityisesti vanhemmille tarpeen. Tuetuilla lomilla on mahdollisuus jättää lapset hetkeksi hoitoon ja käydä itse vaikkapa uimassa tai kävelyllä. Lomailu on tärkeää perheille: vanhemmille se tuo ansaittua taukoa ja lapsille uusia kokemuksia ja muistoja.

Koulukin maksaa

Suomessa peruskoulujärjestelmä takaa ilmaisen laadukkaan opetuksen ja ruokailun, mikä on ollut suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon peruspilareita. Vaikka nyt puhutaan siitä, että Helsingissä ja ehkä myös joissakin muissa suurissa kaupungeissa koulut alkavat eriytyä ”huonompiin” ja ”parempiin”, voimme kuitenkin luottaa vielä siihen, että erot eivät ole dramaattisia. Kaikilla suomalaisilla lapsilla on edelleen mahdollisuus ilmaiseen laadukkaaseen koulutukseen.

Kasvavat erot koulujen välillä näkyvät esimerkiksi siinä, järjestetäänkö luokkaretkiä. Kaikissa kouluissa ei ole itsestään selvää, että löytyy aktiivisia vanhempia, jotka ryhtyvät keräämään leirikoulukassaa. Oppilaita pyritään kannustamaan yhteiseen rahankeruuseen, mutta vanhempien yhteispäätöksellä voidaan leirikoulu rahoittaa suoraan vanhempien maksuilla. Olen itse ollut huolehtimassa yhden leirikoulun kassasta ja nähnyt, kuinka toisilla perheillä maksuerien hoitaminen on venynyt. Viime kädessä apuun on tullut sosiaalitoimi.

Leirikoulu ei ole pakollista koulun toimintaa eikä vanhempia voi velvoittaa maksamaan sitä. Käytännössä vanhemmat kuitenkin toivovat, että lapsi menee leirikouluun ja he maksavat vaaditun summan. Perheiden talouksia rasittavat myös pienemmät summat, joita tulee erilaisista retkistä, sisäänpääsymaksuista tai vaikkapa toisten luokkien leirikoulua varten pitämistä buffeteista, joihin vanhempien toivotaan antavan rahaa.

Rakkaat lapsirikkaat

Lapsirikas-hankkeen avauskokouksessa keskusteluissa nousi esiin, että lapsirikkaista perheistä puhuttaessa muistetaan helposti lasten määrä ja lapsista aiheutuvat kulut, mutta yhtä helposti unohdetaan itse asia: että lapset ovat se rikkaus. Lapsirikkaissa perheissä on usein taloudellisia haasteita, vanhempien jaksaminen ja parisuhde koetuksella. Sen vuoksi on ilo olla järjestönä mukana Lapsirikas-hankkeessa, jossa etsitään keinoja auttaa ja tukea perheitä konkreettisesti arjessa.

 

Sirpa Aalto, puheenjohtaja

Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry.

 

Share This