Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa.
Tavoitteeseen päästäkseen liitto tekee edunvalvontatyötä ja järjestää jäsenyhdistystensä kautta, aluetyön tukemana toimintaa koko Suomen alueella.

Yhden vanhemman perheiden arki on usein taloudellisesti tiukkaa. Lisäksi, niin oudolta kuin se 2000-luvulla kuulostaakin, yksinhuoltajuutta leimaa edelleen tietyllä tavalla kielteinen asenne ja häpeän tunne.

Vaikeinta elämä on niillä yksinhuoltajilla, jotka ovat lastensa totaali yksinhuoltajia. Toisen vanhemman tuen kokonaan puuttuminen arjesta vaikeuttaa monia asioita. Lapsirikkaiden perheiden arki-hanke tuo näin todella hyvän toimintamallin juuri näiden perheiden arkeen. Kun perheessä on useita lapsia ja heistä huolehtii pääasiassa yksin, on arki haastavaa.

Suomen vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi näihin perheisiin. Monilapsisen totaali yksinhuoltajan on vaikea työllistyä avoimille työmarkkinoille. Päivähoitoa ei ole riittävästi ja oikea-aikaisesti esim. vuorotyössä käyvälle. Pieniä koululaisia ei voi jättää kotiin yksin illaksi, kun on työssä. Ainoan vanhemman sairastuessa ollaan usein todella suurissa vaikeuksissa. Kuka hoitaa lapset? Tähän tarpeeseen tarvittaisiin toimiva ratkaisu, lasten sijoittaminen lastenkotiin ei ole sitä.
Nämä perheet tarvitsevat tukea arkeensa järjestämiseen.

Lapset joutuvat näissä perheissä usein tietyllä tavalla sijaiskärsijöiksi. Ainoan vanhemman tulot eivät riitä monen lapsen harrastusten maksamiseen. Tämä voi aiheuttaa lasten syrjään jäämistä muiden lasten toiminnoista.

Lähes kaikki ns. perhe-edut eri paikkojen osallistumismaksuissa kerrotaan siten, että tietyllä maksulla osallistumaan pääsee äiti, isä ja kaksi lasta. Entä yksi vanhempi ja neljä lasta? Missä on tuki heidän osallistumiseensa?

Järjestötoiminta toki tukee jo tälläkin hetkellä yksin lapsiensa kanssa elävää, myös liitollamme on monia toimintoja ja palveluita, joita toteutetaan yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa. Nämä kuitenkin toimivat lähes kokonaan vapaaehtoisten kautta. Näiltä ei tokikaan voi vaatia pitkäkestoista arjen tukea, ainakaan kotiin, jonne sitä monilapsisessa perheessä tarvittaisiin.

Lapsirikas arki-hankkeen aikana kehitettävä toimintamalli, joka tuo lapsiperheiden ulottuville ammatillista tukea ja jossa järjestötoimintaa koordinoidaan yhdessä, otetaan varmasti ilolla vastaan monilapsisissa totaali yksinhuoltajaperheissä.

Erilaisten toimintamallien ja yhteistyön kautta tällä hankkeella on hyvä mahdollisuus tuoda järjestöjen ja kuntien toiminta yhdessä näkyväksi osaksi perheiden arkea.
Onhan Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hanke valittu yhdeksi Raha-automaattiyhdistyksen vuoden 2016 kunta-järjestöyhteistyön teemarahoituskohteista.

Kirjoittaja
Ulla Sauvola, aluekoordinaattori
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Pohjois-Suomen aluetoimisto

Share This