Lapsirikas-hanke kehittää erityisesti useampilapsisten perheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset. Toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Hanke pilotoidaan Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella vuosina 2016–2019.

Lapsirikas-apu on yhteiskunnallinen kannanotto keskinäisen välittämisen puolesta ja kotiin järjestettävän käytännön avun merkityksellisyydestä.

Share This