Lapsirikas-toiminta kehittää erityisesti useampilapsisten perheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset. Toimintaa tukee Veikkaus ja sen alainen Stea (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Toiminta on kehitetty Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella vuosina 2016-2019. Se sai myönteisen päätöksen pysyväisluonteisesta asiakokonaisuusavustuksesta vuosille 2020-2022.

Lapsirikas-apu on yhteiskunnallinen kannanotto keskinäisen välittämisen puolesta ja kotiin järjestettävän käytännön avun merkityksellisyydestä.

Share This