Olen ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta ja suoritan ensimmäistä Asiakastyöosaamisen harjoittelua Lapsirikas-toiminnan parissa. Harjoittelupaikkaa pohtiessani ja valikoidessani mietin paljolti sitä, mistä on omalta kannaltani hyötyä oman ammatillisen kasvun ja osaamisen kannalta. Ja tätä näkökulmaa vasten ajatellen Lapsirikas-toiminta oli täsmäosuma!

Harjoittelu Lapsirikkaassa on ollut antoisaa ja monipuolista: sen lisäksi, että olen saanut tutustua perhetyöhön, olen saanut tutustua myös järjestötyön kenttään, joka on itselleni täysin uutta. Ohjaus ja työyhteisön antama tuki on ollut juuri sellaista, mitä harjoittelultani olen kaivannutkin. Missään vaiheessa en kokenut olevani ulkopuolinen, vaan koko ajan olen kokenut kuuluvani mukaan työtiimiin yhtenä sen jäsenenä.

Lapsirikas-toiminnassa merkitykselliseksi nousee perheiden toimiva ja sujuva arki. Etusijalla on perheen kohtaaminen kokonaisuudessaan ja tärkeässä roolissa on perheen sisäisen kulttuurin arvostaminen: mentäessä perheen kotiin, heidän omalle ”reviirilleen”, siellä toimitaan heidän ehdoillaan. Perheissä näkee konkreettisesti, mitä hyötyä asiakkaille on Lapsirikas-toiminnasta. Työ perheissä ei ole siivous- tai kodinhoidollista apua, vaan työntekijät ovat apuna lastenhoidossa, jotta perheen vanhemmalla on mahdollisuus esimerkiksi käydä asioilla tai vanhempi voi tehdä itse kodinhoidollisia tehtäviä. Perheillä saattaa olla maksullista kotiapua ja/tai perhetyötä ja lapset voivat olla kunnallisessa päivähoidossa – Lapsirikas toiminta tarjoaa apua näiden tukitoimien lisänä.

Työntekijät toimivat Lapsirikas toiminnassa täysin omina itsenään, omina persooninaan, ja näin ollen pystyin hyödyntämään omaa persoonaani ja olemustani sekä vahvuuksiani. Yksi tämän työn mielekkäimpiä puolia on juuri tuo, että työntekijällä on vapaus itse määrittää työroolinsa ja toteuttaa sitä. On kuitenkin huomioitava, että vapaus tuo mukanaan erilaista vastuuta kuin työssä, jossa työntekijällä on tietty rajattu rooli ja tietyt tehtävät, jotka määräytyvät ylhäältä päin. Tämän työn tekeminen vaatii tietynlaisen luonteen sekä vahvaa itseohjautuvuutta.

Tällaisessa työssä koen, että työ vastaa minun arvojani ja minun sisäisiä eettisiä periaatteitani – tämä on asiakaspalvelua parhaimmillaan. Opintojeni kannalta ajatellen tässä työssä ja tällaisessa toiminnassa sosiaalialan eettiset periaatteet ja eettisesti kestävät toiminnalliset tavoitteet toteutuvat juuri niin kuin sosiaalialalla kuuluukin.

Kaiken kaikkiaan tämä kokemus harjoittelusta Lapsirikas toiminnassa vahvisti ammatti-identiteettiäni sosionomin roolissa sekä uutta minäkuvaani sosionomina.
Voin suositella koko sydämestäni Lapsirikas-toimintaa kaikille opiskelijoille harjoittelupaikaksi!

Mervi Nikumatti, sosionomiopiskelija, Lapin AMK

 

Share This