Lapsirikas tukee toiminnallaan ennaltaehkäisevästi lapsiperheiden hyvinvointia. Sen avulla vanhemmat ovat saaneet omaa aikaa, mikä tukee heidän hyvinvointiaan ja jaksamistaan arjessa. On tärkeää tukea vanhemman hyvinvointia, sillä vanhemman hyvinvointi on lapsen hyvinvointi. Lapsuuden muistot ja kokemukset kulkevat aina mukana ja luovat pohjaa tulevaisuudelle. Kun perhe saa apua heti silloin kun sitä kokee tarvitsevansa, se ehkäisee suurempia huolia ja avun tarpeita. Minusta on ollut rikkaus, että olen saanut osaltani olla toteuttamassa lapsirikkaan toimintaa ja sillä tavoin tukea lapsien hyvinvointia.

Olen saanut olla antamassa lastenhoitoapua arkeen, joka on rikastuttanut kokemuksiani monenlaisista perheistä, lapsista sekä siitä miten perheiden arki rakentuu. Kaikissa perheissä vastaanotto on tuntunut lämpimältä. Olen leikkinyt, pelannut sekä ulkoillut lasten kanssa. Olen ollut lapselle tietoisesti ja aidosti läsnä, sillä perheen tilanne näkyy usein myös lapsessa. Se näkyy lapsen leikeissä, puheissa sekä sylin tarvitsemisessa. Lasten kuuluu saada elää huolettomasti, leikkien ja iloiten. Uskon että olen onnistunut luomaan lapselle turvallisen ja huolettoman ilmapiirin, kun on tullut aikani lähteä perheestä, lapsi on jo ääneen suunnitellut mitä ensi kerralla yhdessä tehdään.

Olen ollut myös mukana lapsille järjestettävissä lapsiparkeissa, joissa lapset saavat leikkiä yhdessä muiden lasten kanssa. Hyvää lapsuutta tukee kaverisuhteet, joita luodaan heti pienestä pitäen. Tärkeät kaverisuhteet voivat kantaa pitkälle aikuisuuteen saakka. Parkeissa lapset saavat mahdollisuuden leikkiä muiden kanssa tutun aikuisen valvoessa. Aikuisella on myös tärkeä rooli tukea ja ohjata lasten kaverisuhteiden muodostumista. Parkeissa on lapsille myös ohjattua toimintaa kuten askartelua ja lautapelien pelaamista. Lapset ottivat minut innolla vastaan ja halusivat leikkeihin mukaan. Aikuisella on myös tärkeä rooli tukea ja ohjata lasten kaverisuhteiden muodostumista.

 

Sosionomiopiskelija Milla

Share This